Beleidsplan

Beleidsplan 2022-2027

Stichting Y8122

 1. Doelstellingen van de Stichting Y8122

De Stichting Y 8122 is gevestigd Willemsoord 73, 1781 AS Den Helder.

De doelstelling van de Stichting Y8122 is:

 • Het instandhouden van het nautisch erfgoed en dat van Den Helder in het bijzonder;
 1. Wijze van werving van gelden

De Stichting Y8122 ontvangt haar inkomsten door middel van donaties. Deze worden gegeven door donateurs. Ook verzorgt de stichting rondvaarten en asverstrooiingen.

 1. Beheer van het vermogen

Bestuur

De Stichting Y8122 heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • Voorzitter is de heer M.M. Meuwese, woonachtig aan de Weststraat 79/79a, 1781 BW Den Helder;
 • Secretaris is mevrouw G. Verspuij-de Jong, woonachtig aan de Wierbalg 2615, 1788 VN Julianadorp;
 • Penningmeester is mevrouw Y.C.M. Brinkman-van Trier, woonachtig Crocusstraat 21, 1782 AN Den Helder.

Activiteiten van het bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan wordt een vergaderverslag gemaakt.

Minimaal een keer per jaar wordt een jaarvergadering belegd voor de vrijwilligers van de stichting. Ook hiervan wordt een vergaderverslag gemaakt.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 1. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting Y8122.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.