Sponsoren

Sponsoren

Sponsoring van en schenkingen aan Stichting Y8122

Onze vrijwilligers doen hun uiterste best om met alle middelen de schepen in de vaart te houden, maar we kunnen dit niet zonder uw steun.

Met de aanschaf van onderdelen en het noodzakelijke onderhoud is veel geld gemoeid.
Waarmee kunt u ons helpen en wat staat daar tegenover……

U begrijpt natuurlijk…
dat met de aanschaf van onderdelen en het laten uitvoeren van nog zeer noodzakelijke restauratiewerkzaamheden veel geld gemoeid is. Dat geldt ook voor het in de vaart houden van het in oude glorie herstelde schip.

Sponsoring
is dus van groot belang om de Y8122 in de oorspronkelijke staat in de vaart te brengen en te houden. Daarbij kunt u denken aan een geldelijke bijdrage, maar ook diverse bijdragen in natura zijn welkom zoals u in onze onderstaande sponsorlijst kunt zien.

Wellicht
dat de presentatie van dit unieke nautische project ook u er toe beweegt om in de kosten bij te dragen.

Wij……
van Stichting Y8122, kunnen u daarvoor de volgende tegenprestaties bieden:

  • Vermelding op de steeds geactualiseerde sponsorpagina van deze website.
  • Advertentie in onze periodiek uitkomende nieuwsbrief.
  • Periodieke informatie over de voortgang van de restauratie.
  • Vaartocht met de sleepboot Dombo (Y8017).

Wij vertrouwen erop – en bij voorbaat onze dank daarvoor – dat ook u de sponsorlijst voor de Y8122 wilt verlengen…

Indien u belangstelling heeft voor dit project en deze restauratie wilt ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Y8122.

… omdat bewaren toekomst heeft!