Laatste films

Het nieuwe Shilling roer voor de Y8122.


 

 

 

 

Y-links 2001 - 1


Aan dit artikel wordt nu gewerkt. Is dus nog niet gereed.

 

In dit nummer een verslag over de diverse werkzaamheden die aan de Y8122 tot nog toe zijn verricht, werkzaamheden aan de machinekamer en nog veel meer, van de Dombo. Over de verdere restauratie werkzaamheden aan de Y8122. En een bijna ongeval tijdens slepen van de Hr Ms Zeehond door de Dombo. Een vervolg artikel van Paul Schaap over de sleepvaart en een verslag over de reunie op 15 januari 2001.

 

Informatie Stichting Y8122

Jaargang 4, nummer 1, najaar 2001

 

Voorzitter R. Witte
Secretaris W. v. Spijker
Penningmeester P. v.d. Kuijl
Commisaris Dombo T. v. Bakel
Commisaris W. Hermans

 

Contactadres:

Stichting Y8122 p/a

Vlamingstraat 23

1781 ME Den Helder

tel: 0223-618018

 

ABN AMRO rekeningnummer: 40.26.61.494

Donaties zijn altijd welkom vanaf f 30 -- per Jaar, u ontvangt dan tenminste 2x per jaar " Y links" na overmaking op bovenstaand banknummer en na inlevering van adres.

 

donateursformulier-y8122-1999 


 

 

VAN DE VOORZITTER

Allereerst welkom aan een de nieuwelingen in onze stichting: de heren Jan Kooijman en Gerard Bakker en natuurlijk Jamila Schrijver (ons enige vrouwelijke werkgroeplíd). Laten we hopen dat zij hun weg kunnen vinden binnen de stichting Y8122. Het aantal vrijwilligers is op een peil dat we misschien eens moeten denken aan een selectieve stop.

 

Gelukkig, na een voor velen veel te lange periode van onderhoud breekt het moment weer aan dat de Dombo weer wat gaat varen. Dat de onderhoudsperiode niet altijd vlekkeloos verloopt zal niemand ontgaan zijn. Dit heeft diverse oorzaken, ondanks de goede wil en inzet van velen. Er moesten dan ook diverse zaken aangepakt worden, zoals het aanmaken en plaatsen van de drinkwatertanks en de vuilwatertank. Het is gebleken dat wij met z'n allen iets te veel tegelijk wilden aanpakken. Dit gaf als resultaat dat het gehele schip overhoop lag. Volgend jaar wil het bestuur met de coördinator Dombo, samen gaan vast stellen wat er in het volgende onderhoud uitgevoerd zal gaan worden. Hier aan vast zal een budget gehangen moeten worden afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. De overdracht van de Dombo naar de Stichting Y8122 is nog altijd niet rond.

 

Dan nog iets over de Y8122. Het scheepsbouwkundig deel van de restauratie is in een vergevorderd stadium. De zandstroken zijn klaar. Stuurhut is geplaatst. De huid is in grote delen gereed. De dekken van de opbouw zijn vemieuwd. De opbouwtjes van de verblijven en de machinekamer zijn in aanbouw. De beting is weer ontworpen, geconstrueerd en aan boord geplaatst. Het enige verschil is dat de beting onderdeks deelbaar is gemaakt. Dit is gedaan om toekomstig onderhoud aan de stoommachine te vergemakkelijken. Velen van U hebben al wat kunnen zien van de grote vorderingen aan dit deel van het project Y8122. De verwachting is dat de Y ongeveer in augustus bij ons voor de kant kan liggen. Maar dit is van een aantal, door ons niet te beïnvloeden factoren afhankelijk. Veel zal er nog moeten gebeuren aan de plaatsing in het inwendige van de diverse hulp- en andere werktuigen.

 

Zover wij nu weten zal er begin volgend jaar een verhuizing voor de deur staan. Dit trekt op de gehele ploeg een zware wissel. Er zal van een ieder een inspanning gevraagd worden om dit goed te laten verlopen. Maar laten we wel zijn er zal aan een periode van verhuizen uiteindelijk een einde komen. Hieraan vooraf dient er nog wel het een en ander te gebeuren. Er is al wel een start gemaakt met het afstoten van een aantal voor ons niet of nauwelijks belangrijke zaken. Dit om ruimte te creeren in de nieuwe veel kleinere behuizing.

 

Financieel staan wij er door de inspanriingen van de gehele ploeg niet slecht voor. Maar gezien de afbouw vande Y8l22 enhet ornderhoud en de veranderingen aan de Dombo is dit maar gedeeltelijk waar. Wij staan dus in de nabije toekomst toch nog wel voor een aantal uitgaven. Laten wij hopen dat financieel en functioneel de Stichting weer een goed (vaarseizoen) tegemoet gaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de probleempjes van het vorige seizoen weg kunnen werken en weer een voor ieder fijne tijd tegemoet gaan. Naast de boekingen hebben we weer een vaarprogramina samengesteld, waar we weer veel plezier aan kunnen beleven en wat tevens andere doelen, zoals de promotie van onze Stichting en de promotie van Den Helder dient. Tot besluit wensen wij, het bestuur van de Stichting Y8122, u allen een prettige vaarseizoen toe.

 

De voorzitter Stichting Y8122 R. Witte

 


 

Dombo.

De Dombo daar wordt hard aan gewerkt om het schip weer op tijd gereed te maken. De bedoeling is om haar rond eind mei weer vaarklaar te krijgen. De machinekamer krijgt een grote rammeling, zoals nieuwe bekabeling en leidingen moet vervangen of zonodig vernieuwd worden. De hete lucht kachel is geplaatst maar levert nog geen warmte door een klein mankement dat op te lossen is. Ook met het nodige brand, las en slijpwerk door Hans is er weer

vakwerk geleverd. Herman heefi ook niet stil gezeten met het nodige werk, zoals filterzak in de dagtank geplaatst en een filter voor de Sb en BB bunkers te filteren die helaas vervuild waren. Met Marco hebben we samen de bunkers leeg gepompt via het ñlter, zodat de dieselolie schoon in de vaten opgeslagen kon worden.

 

Dan Dolf met zijn atletisch figuur, wat die met zijn lichaam allemaal kan, daar ben ik gewoon jaloers op, zoals hij het mangat indook van de tanks om die schoon maken. Goed hoor, ik heb met bewondering gekeken. Volgens mij heefi hij bij het circus Boltiní aan de trapeze gehangen.

Aan het stuurhuis ben ik zelf begonnen, met de vloer te ontroesten en te schilderen. De bedoeling is dat Gerhard en ikzelf de nieuwe vloer plaatsen en tussen de bank een kast met laden en uitschuifbare kaartentafel maken. De deuren moeten we maar uitstellen naar volgend jaar, daar komen we niet meer aan toe. De deuren is een klus op zich. Er moeten andere deurkozijnen en scharnieren op, om ze draaibaar te maken. Met borstels krijg je de deur niet goed waterdicht, vandaar het water in het stuurhuis

 

Ook wil ik de andere mensen niet vergeten zoals Piet met zijn monsterklus voor de Y8122, toch maar mooi een pracht van een stuwblok in elkaar gefabriceerd, knap gedaan Piet !
Er zijn er veel meer die een bijdragen leveren, zoals Marienus en Fokke, aan wie ik zo af en toe om advies vraag. Dat zijn twee mensen die in de loods aan het werk zijn en toch hun steentje er aan bijdragen met de nodige hand en span diensten, terwijl ze toch hun eigen werk hebben. Deze mensen daar kan ik altijd een beroep op doen als er zich een probleem op doet.

 

We hopen dat de machinekamer nog dit seizoen geschilderd kan worden, zo niet dan volgende keer maar. Weten jullie dat Bob zich voortbeweegt met een zelf ontworpen drietieter en dat hij er van overtuigd is dat hij het apparaat heeft uitgevonden.

 

Jammer Bob het apparaat (rollator) was al uitgevonden toen jij nog met losse handen liep.

Cor v d Berg

 

 

 

Even een Pauze Laatste huidplaat
Nieuwe machinekameringang met de Overzicht naar achteren gezien,
ontwerper mastvoet, koekoek en ingang naar
verblijf.


 

HET RESTAUREREN VAN Y8122

 

Zoals is afgesproken krijgt u een overzicht (beknopt) wat er zo al aan de Y8122 is gedaan onder supervisie van onze bouwmeester Chris Heesters.

 

Voor ze zover waren dat zo konden beginnen zijn de mensen die de klus moesten klaren bij elkaar gekomen om te overleggen, Daar kwam uit dat de Rijkswerf twee stagelopers van het CTBO zouden geven: Jaap Kerpel en Johan Verbrugge Ze zijn buiten op de Rijkswerf in open lucht begonnen omdat er nog geen plaats in de loods was. Wat hebben deze mensen veel slecht weer mee gemaakt met veel regen.

 

De scheepshuid is gedeeltelijk vernieuwd. Er is gewerkt daar waar nodig was met sluitplaten dat houdt in dat er platen tegenaan gezet worden, tegen de bestaande plaat en vastgelast met een dubbele hoeklas.

 

Tijdens het werken in weer en wind in December, kregen ze bericht dat de loods vrij was en dat de Y8122 naar binnen kon worden gereden, wat waren ze blij, de mannen van stavast. Laten we eerlijk zijn het is geen pretje om in weer en wind aan het werk te zijn zonder beschutting, maar ja, het zal je hobby maar zijn en hart voor de zaak hebben.

 

Er is wel aldoor overleg geweest onder elkaar met Piet, Herman, Ronald, Johan, Jaap en bouwmeester Chris.

 

Hier een klein overzicht van hetgeen wat gedaan ís.

 

Zorgen voor de nodige tekeningen van de onderdelen waar moeilijk aan te komen was.

Scheepshuid is gedeeltelijk vemieuwd de zandstrook begint al op te schieten.
De spanten zijn gedeeltelijk vemieuwd en hersteld.
Mangat voedingswatertank achterschip geplaatst.
Doorvoeringen door de scheepshuid geplaatst en afgeblínd op aanwijzing van Piet en Herman.
Dekplaten boven de voedingswatertank vernieuwd.
Doorvoering van het roer op dek is gereed.
Moer van schroefasdoorvoering is gedemonteerd en hersteld.
Schot slaapverblijf achterschip machínekamer is dicht.
Schot tussen slaapverblijf ketelruim is dicht, mangat is geplaatst vanwege slikgatdekseltje ketel.

 

U begrijpt wel dat er veel meer is gedaan, maar dit is een kleine greep van wat er zo gebeurt in en rond de Y8122.

 

O ja, voor ik het vergeet we hebben ook een scheepsfotograaf de heer Rob Witte en zijn kunstwerk is tentoongesteld in gebouw 41. Voor hen die er belangstelling voor hebben is de toegang gratis. Ook is zijn werk te zien in het nieuwsblad Y_LINKS.

Scheepsfotograaf Rob Witte

Bouwmeester Chris Heester

Copywriter Cor v d Berg

 

P.S. Er gaat de ronde dat onze bouwmeester steekpenningen heefitaangenomen en voor 4 weken naar Curaçao is gegaan voor vakantie.

 

 


 


Dombo een bijna ongeval.....

RAPPORTAGE VAN EEN BIJNA ONGEVAL  BIJ HET ONTDOKKEN Hr. Ms. ZEEHOND.

 

28 Maart 1990. Bij het uitvaren van dok 1 werd de onderzeeër met bakboord voorschip door een in eerste instantie onverklaarbare grote kracht naar de kant getrokken. Door deskundig manoeuvreren van de voorste sleepboot DOMBO en volle kracht trekken werd een aanvaring met de wal voorkomen.

 

Nadat de schipper C vd Berg over de mobilofoon door had gegeven dat er onder het schip iets de onderzeeër tegen hield, zijn we verder met verhalen gegaan.

 

Toen het schip in het bassin tot stilstand was gekomen en niet verder achteruit getrokken kon worden t.b.v. gereedmaken voor een passage door de Zeedoksluis, bleek dat de ankerkabel ca. 100 meter was afgelopen. Het anker bleek in het dok gevallen te zijn en achter dokblok 17 gehaakt te zijn.

 

De onderzeeër moest alsnog in dok 1 worden teruggevaren waama het anker ingedraaid kon worden.
Hiema werd de onderzeeër op normale wijze naar steiger 19 gebracht.

 

Vlak voor het water inzetten hebben de heren Monteiro dokmeester en ltz. Spoelstra htd. geen bijzonderheden in het dok geconstateerd. De oorzaak van het onverwacht ongecontroleerd vieren van het anker is dezerzijds niet aan te geven.

 

De schade ontstond uit een omgetrokken en daardoor beschadigd dokblok 17.

 

Rapportage opgemaakt en getekend door:

J M Pieper dokplanner

RT Monteiro dokmeester

 

Klein stukje uit het verleden van de Dombo als havensleepboot.

Cor v/d Berg

 

 


 

ONTWIKKELINGEN IN DE SLEEPVAART ë

VM$§ßfi«ißßT:% aW\i'%ÖY&E
door Paul Schaap
Begin 1999 verbaasde de Rotterdamse sleepvaartonderneming
Kotug vriend en vijand met de ingebruikname van vier uiterst
geavanceerde havenslepers. Deze zogeheten Rotor® Tugs onder-
scheiden zich onder meer van andere typen slepers door het ge-
bruik van drie in plaats van twee voortstuwingsunits. Hierdoor
zijn ze niet alleen heel wendbaar, maar ook supersterk.
Het Rotor® Tug concept is bedacht door Ton Kooren, directeur van
Kotug uit Rotterdam, Een rederij die zowel in Rotterdam, Hamburg
als Bremerhaven met sterke havensleepboten actief is. Hierbij heeñ
het bedrijf overigens wel eerst flink strijd moeten leveren om de mo-
nopolies van de reeds in deze havens opererende sleepdiensten te
doorbreken. Na uitwerking van het concept en de nodige modeltes~
ten liet Kotug in Spanje vier van deze superslepers bouwen. De eer-
ste twee liepen twee jaar geleden bij de werf/\stilleros Balanciaga
in Zumaya van stapel en werden RT lrmovation en RT Pioneer ge-
doopt. Nummer drie en vier, die de namen RT Spirit en RT Magic
kregen, werden gebouwd bij Construccionos Navales P. Freire in
Vigo. Hiervan werd de RT Spirit in februari I999 door de Spaanse
werf compleet opgeleverd en kwam het casco van de RT Magic naar
Nederland om bij Scheepswerf Padmos in Stellendam te worden af-
gebouwd. De eerste drie Rotor® Tugs vertrokken na oplevering
vrijwel direct naar Bremerhaven, terwijl de RT Magic in Rotterdam
werd gestationeerd.
l0
Fam: A Levasier/W. Koper
De RT Pioneer behoort tot
de eerste twee Roto® Tugs
die in Spanje van stapel zijn
gelopen.
Bijzonder aan de Roto® Tugs
zijn de drie voortstuwings-
units onder het schip.
F010: Kotug

 


1
1
L
Schip van het Jaar
Al vrij snel na de introductie bleken de Rotor® Tugs een schot in de
roos. Met name in Bremerhaven reageerde de scheepvaartwereld
heel enthousiast op de nieuwkomers. En ook de vakpers gaf hoog op
van hun inzetbaarheid en prestaties. Een en ander wekte behoorlijk
wat nieuwsgierigheid. Toen enkele maanden later de RT Magic offi-
cieel in Rotterdam werd gepresenteerd, zag het op de kade zwart
van de mensen, Bij deze gelegenheid werd de superhavensleper ge-
doopt door mevrouw E.D.M. van Doom-Kooren, dochter van Ko-
tug's directeur Ton Kooren. Laatstgenoemde is overigens niet van
plan om het Rotor® Tug concept, dat gepatenteerd is, alleen voor
zichzelf te houden. Ook andere sleepdiensten kunnen hiervan ge-
bruik maken. Speciaal om het concept te vermarkten, is de ondeme-
ming Kooten Shipbuilding & Trading opgericht. Bezoekers van de
vakbeurs 'Rotterdam Maritime' hebben eind vorig jaar al kennis
kunnen maken met dit nieuwe bedrijf. Daamaast riep de Koninklijke
Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied
(KNVTS) als blijk van waardering de RT Magic uit tot 'Schip van
het Jaar 2000'.
Specificaties
De Rotor® T ugs hebben een lengte van 31,61 meter, een breedte
van 12,00 meter en een diepgang van 5,90 meter. De voortstuwing
bestaat uit drie Caterpillar 3561 B DI-TA hoofdmotoren die ieder
een 360" draaibare Schottel SRPl2l2 FP schroefunit aandrijven.
Hiermee kimnen de Rotor® Tugs in ongeveer 24 seconden binnen
hun eigen lengte om hun as draaien. Elke motor heefl een vermogen
van 2100 bhp, wat per sleper resulteert in een totaalvermogen van
6300 bhp en een formidabele trekkracht vooruit van 75 ton en ach-
teruit van 73,5 ton. Maar ook zijwaarts kan nagenoeg dezelfde trek-
kracht worden ontwikkeld. De maximale snelheid van de slepers be-
draagt vrijvarend 12 knopen. Verder bevindt zich op het achterdek
een Ridderinkhof TW-H-300 sleeplier met drie drums, waannee zo-
wel op zee als in de haven sleepwerk kan worden verricht, en op het
voordek een Ridderinkhof AMW-H-236 sleep- annex ankerlier.
12
tm
Dankzij al deze speciale capaciteiten is het mogelijk om met minder
sleepboten dan voorheen grote zeeschepen zoals bijvoorbeeld bulk-
carriers, tankers, autocarriers en containerschepen te assisteren.
Voor de reders betekent dit een aanzienlijke besparing op de sleep-
kosten.
Kotug zet de nieuwe slepers niet alleen in om in havens zeeschepen
te assisteren, maar voert er in NW-Europa ook conventionele zee-
sleepreizen mee uit. Daarnaast worden de slepers op de Noordzee
regelmatig ingeschakeld bij het verhalen van booreilanden. Met
spanning wordt nu afgewacht of ook andere sleepvaartondememin-
gen het Rotor® Tug concept zullen gaan toepassen.
Foto's zie pagina 11
REUNIE I
15 Januari 2001, wat was het weer leuk om elkaar weer te zien en
te..... horen. Bravo voor Margo en Marijke die het hele spulletje om-
getoverd hadden tot een gezellig kroegie, lekker warm en heel ge-
zellig aangekleed Bij ontvangst een lekker bakkie met een plak ca-
ke en natuurlijk eerst even bijkletsen met de mensen die ik een poos
niet had gezien.
Nadat iedereen zijn of haar plekkie had gevonden kon er begonnen
worden met daar waren we natuurlijk ook voor bij elkaar waren. Het
zingen!!! Ik voelde me weer helemaal op mijn merk in m'n tweede
stemmen hoekje, waar oa. Ton, Rob en John weer zeer nadrukkelijk
hun kwaliteiten lieten horen, geweldig wat hebben die jongens toch
een strot en de lol die we er weer bij hadden, (er mocht namelijk ook
weer gelachen worden). Bolle Dries sloeg ook weer helemaal in, ar-
me Joost werd helemaal gek gekieteld door de meiden (daar heeft
Geertje thuis geen kind meer aan gehad ha ha).
Samen met Joost liet ik Grietje Sprot ook weer de kinkhoest krijgen
en volgens mij staat ze nu echt nooit meer op. Ik had J ayar nog nooit
13

 

 

|
l
horen zingen en dat gold ook voor Siem Houtkoper en Peter Vis-
scher-;'-geweldig wat een goeie stemmen. .le kon ook duidelijk zien
en l1"o'ren dat alles in een gezellige sfeer gebracht werd. Er is geen
onvertogen woord gevallen en er was plezier en kwaliteit. Ook Nico
en Fanny Bode deden weer een aardige duid in het zakje met hun
vroegere vsolo*s, hartstikke leuk. Zo kan ik nog een aantal mensen
noemen -waar ik ontzettend van genoten heb.
l-lerman -Timmers was verkouden en had een neus zo rood en groot
dat-ik me afvroeg of hij z'n camaval kokkert (neus) al had opgezet.
Samen met mijn Hans dansten ze achter de bar (drank?? Ehh of ge-
woon lol)_ Ook de muzikanten straalden veel enthousiasme uit en
ondanks de beperkte akoestiek klonk het geweldig.
lk weet niet wat jullie er van vonden, maar ik heb een geweldige
avond gehad. Ik wilde nog namens Hans en mijzelf Margo en Marij-
ke bedanken voor dit ontzettend leuke initiatief, wat er ging een
hoop geregel aan vooraf en natuurlijk een stukje spanning over het
verlöo'p{=5MaarJmeisjes geweldig. wat mij betrefi ooit voorherhaling
veatbaarff -
' ' Margo-en Marijke nogmaals bedankt en de groeten aan
alleiex Stookers Y~8l22
Een lieve groet van Hans en Betty Kramer
RDYAL EIIDNUSIII GRUIIP _
VAARSCHEMA
' _-X'/<3'i1!'›\XK\›«§'Ci›'$','<$lÉ fu' Éšßšš 55"
April: 7 en 8
Mei: ll of 18.
li) '
Juni: 2l
23 en 24 '
Juli 12
13. l-4 en l5
Augustus 18
23, 24 en 25
Alle vaartochten komen op
ven, '
Nautisch weekend
Gem. Den 1-lelder/vaan Meegdes
Dag van de muziek
optie Ransdorp
Historisch weekend
varen met directieleden div. bedrijven
Den Helder
Vlootdagen
Gondelvaart Koedijk
Harderwijk Visserijdagen
hetpublicatiebord. A.u,b daar inschrij-
Eventuele veranderen of aanvullingen worden ook daarop bijgehou-
den.
Computerstoree
Nieuweweg 2b + 2c
1761 EH Anna Paulowna
Cypresbaan 63 tel: 0102841100 1-ek (0223) 53 22 11
2908 LT Capelle a/d Ijssel fax: 0104516851 Fax; (0223) 53 23 10
P0 lm 84164 E-mail: m<›refør|es;@muuiwe|›.n|
3009 CD Rotterdam
14 l5

 

VAN DE REDAKTIE I
Dit was dan weer het krantje van voorjaar 2001. Bedankt voor de
kopij. John v.d. Veen bedankt voor je hulp bij het maken van dit
krantje.
Het was weer gezellig tijdens de kermis, We hadden gezellig veel
aanloop en vooral veel mensen met hoge nood, die waren maar wat
blij met de toiletten.
Heefi u onze website al bezocht? www.y8122.com Deze is gemaakt
door Denise Meuwese. Als ze weer tijd heeft zal ze hem weer ver-
nieuwen, hoewel deze uitvoering ook nog niet zo oud is.
Met de VOMAR bonnen gaat het nog steeds goed!! Denkt u eraan
dat ze op tijd ingeleverd worden, namelijk binnen zo"n twaalf dagen
na het verstrijken van de maand.
Verder hebben we de zomer voor de deur staan, voor mij betekent
dat we vast en zeker weer naar Harderwijk gaan. De twee voorgaan-
de keren was een dusdanig succes dat ik bang ben dat het nooit weer
zo leuk kan worden. We hadden tot twee keer toe zwoele avonden,
zodat we net zo lang buiten konden blijven als we wilden en waarbij
de muziek zo mooi klonk over de stille haven.
Verder kan ik weinig schrijven, omdat ik er inhoudelijk weinig aan
toe kan voegen. Hopelijk tot "ziens"in de volgende Y-links.
Margo
i
.É-
SCHEEPSRAMEN ' SHIPWINDOWS I SCHIFFSFENSTER
~ äë ~ nArArEc|m.|uu.eu
~ miunnsuunnm. s.v.
Ambachtsweg 28 ' 3831 KB Leusden 0 telefoon O33 - 49 45 O40 I fax O33 - 49 50 574
Metaalbescherming - Staalstralen - Coaten - Metalliseren
Unieke stmalhal, dus kwaliteit en
een betrouwbare, .malle levørtsjd
1-Eerenstra bv Ookideualvoøruwschildørbmfl'
Teerenstra bv 0 Het Nieuwe Diep 52 I 1781 AE Den Helder I Tel.: 0223 630212 I Fax: 0223 630041
ä maritieme herberšh
HELDERS SCHILDERSBEDRU B_V.
B 1 ijfsweg na Her Nieuwe Diep 34
H B 1735 "Den Helder 1781 AD Den Helder
T211 (0223) 63 14 15 ffiefmm 0223 V es 19 zo
' » Q Direkteur R.L.S. Luyendijk
16

 

 

 

Foto's

Hier wat foto's uit ons album.

 

 

 

 


© Stichting Y8122 1992 - heden. All Rights Reserved.