Laatste films

Het nieuwe Shilling roer voor de Y8122.


 

 

 

 

Y-links 2000 - 1

 

Alweer de 4e Y-links. De afbouw van de Y8122 vordert gestaag. De Dombo vaart regelmatig om inkomsten voor de werkgroep te verzorgen. Ronald Klaasse stelt zich voor, Pieter vertelt over het stuwblok en over de eerste fabrieken, hoe ging het stralen van de romp van de Y8122? Een donatie en een gift, kortom veel lezenswaardigs.

 

Informatie Werkgroep Y8122

 

Jaargang 3, nummer 1, voorjaar 2000

Voorzitter R. Witte
Secretaris W. v. Spijker
Penningmeester P. v.d. Kuijl
Commisaris Dombo T. v. Bakel
Commisaris W. Hermans

 

 

Contactadres:

R. Witte

Vlamingstraat 23

1781 ME Den Helder

tel: 0223-618018

 

ABN AMRO rekeningnummer: 40.26.61.494

 

Donaties zijn altijd welkom vanaf f 30 -- per Jaar, u ontvangt dan tenminste 2x per jaar " Y links" na overmaking op bovenstaand banknummer en na inlevering van adres.


De Werkgroep Y8122 is een Stichting i.o.

donateursformulier-y8122-1999 

 


 

VAN DE VOORZITTER

Om te beginnen een kleine terugblik op het laatste deel van het jaar 1999. Kerst en oud en nieuw gebeuren zijn goed verlopen. Eenieder heeft goed kunnen eten en drinken en heeft zich uitstekend geamuseerd met een goed stuk muziek. Een volgend keer doen we weer wat anders. Ideeën zijn ter zijner tijd welkom.

 

Het winterprogramma liep nog niet geheel goed voor wat betreft het onderhoud "Dombo". Het opruimen van de werkplaats gaat wat beter, dit blijft een punt voor een ieder!!

 

Ook het veilig werken in de werkplaats en aan boord geeft wel eens problemen. Neem geen risico en werk echt veilig en praat er bij twijfel over met een collega en neem de nodige voorzorgen. Kom met eventueel een voorstel om veiligheidsmiddelen aan te kopen. Van de kant van het bestuur mag u verwachten dat alle voorstellen zo snel mogelijk behandeld zullen worden en er middelen aangekocht gaan worden indien die nodig zijn voor uw veiligheid!! Het voorstel voor de aanschaf van kinderreddingsvesten is in de vergadering van maart behandeld. Er zal op korte termijn tot aanschaf over worden gegaan.

 

Dit jaar zullen er voor het eerst sponsorvaarten komen. Deze zijn nu reeds volgeboekt. Een stukje over deze dagen kunt u venivachten in het volgende nummer. Keihard blijft staan het speuren naar nieuwe donateurs en het onderhouden van de huidige donateurs om te komen tot de vorming van de vriendenclub Y8122.

 

Over het project het volgende: er is een voortdurend contact met de uitvoerende groep voor wat betreft de romp. Het zit ons echter nog niet mee. De groep heeft een voortdurend capaciteitsgebrek door het vele werk op de werf. Dat gaat ten koste van onze romp, maar in september komt er licht aan de horizon. Tot die tijd hebben we nog de gelegenheid om de stuurhut en de ingangen naar de verblijven af te maken. Dus nog wat geduld, maar na jaren geduld oefenen kan dit beetje er ook nog wel bij. Het geheel is terug te voeren naar de gebrekkige financiële onderbouwing bij de start van het project Y8122. Deze start komen we nu een beetje te boven dank zij de volharding en inzet van de werkgroepleden die het project ook in moeilijke tijden trouw zijn gebleven!! Dat de boot er gaat komen is aan deze leden te danken en niet aan bepaalde passanten.

 

Voor het afbouwen en completeren van de Y8122 zal er een bouwcommissie samengesteld worden uit de leden van de werkgroep Y8122 met een eigen "werkleider". Het is niet de bedoeling dat dit een star gebeuren is waar de leden aan vast zitten, die alleen maar aan de Y8122 werken, maar ook aan andere projecten werken. Dit is reeds op de "Dombo" toegepast en volgens de werkleider van de Dombo, Nan, gaat dit goed. De bouwcommissie moet later in een beheerscommissie omgeturnd gaan worden, waardoor er een splitsing in groepen zal gaan ontstaan, dit om meer gestructureerd te kunnen werken, anders is het niet meer voor een enkel persoon te overzien. De groepen zullen een eigen budget moeten krijgen en een eigen begroting, in overleg met de penningmeester.

 

Het vaarprogramma is weer aardig gevuld met allerlei tochten en vaarten. De aankondigingen hangen er weer of zullen op tijd aan het bord komen te hangen. Schrijf hier op tijd in, anders zal het moeilijk worden om op tijd alles te regelen. We zullen misschien naar een boekingsadres en telefoonnummer
moeten komen. De "Dombo" zal meer ingehuurd moeten worden, wil het geheel rendabel blijven. Wij zullen voor de V.V.V. (en ons eigen inkomen) vaartochten gaan doen in de (marine)haven. Hiervoor moet een vaste ploeg schippers, opstappers en machinisten komen, maar we hebben nog altijd een
tekort aan schippers met voldoende tijd doordeweeks. Ook voor deze rondvaarten geldt, zeker niet meer dan met 12 passagiers op de "Dombo", De nodige gegevens zullen er tijdig zijn, zodat wij allemaal een goed verhaal over de schepen die in de haven liggen kunnen brengen. Hiervoor zullen per soort schip, M of S fregat e.d. een soort ingesealde infokaarten gemaakt moeten worden.

 

Voor wat de vlootdagen betreft het ziet er naar uit dat wij moeten varen. Ook de stand zal weer opgesteld en bemand moeten worden. Voor het eerst zullen wij ook op de veteranendag aanwezig zijn. Voor de manifestatie Sail 2000 in Amsterdam hangt de inschrijflijst al geruime tijd aan het bord, tot eind april. Zodra er meer over het programma en de mogelijkheden bekend gemaakt is zal de definitieve indeling gemaakt worden. Vooraf aan Sail zal de "Dombo" weer een ponton of iets dergelijks moeten slepen in het Noord-Hollandskanaal bij Koedijk.

 

Wij, het bestuur, zullen er alles aan doen om er weer een mooi en vooral veilig vaarseizoen van te maken en met de inzet van alle leden zal dit ook best weer lukken.

 

Ik wens een ieder veel werk- en vaarplezier in dit nieuwe seizoen.

Uw voorzitter.

 


 

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Ronald Klaasse, geboren op 3 maart 1957 in Den Helder, Ik ben getrouwd met Wanda Klaasse en heb een zoon en een dochter.


Na de Lagere Technische school ben ik in 1973 op de Rijkswerf gaan werken als scheepmaker ijzer, waarbij ik in 1975 na het doorlopen van de leerschool mijn diploma scheeps -en apparatenbouw heb behaald. Na enkele jaren als scheepmaker gewerkt te hebben besloot ik wat aan opleidingen te gaan
volgen. Na het volbrengen van diverse opleidingen ben ik in 1986 op kantoor terecht gekomen als werkregelaar, waarna ik in 1989 ordervoorbereider ben geworden. Na een reorganisatie binnen de Rijkswerf in 1991 werd ik produktievoorbereider, hetgeen ik tot op heden nog steeds ben.

 

Buiten mijn werk heb ik verschillende hobby's, waaronder het houden van sierkippen en het ontspannen knutselen in mijn schuur, waarbij ik van alles probeer te maken, uiteenlopend van het plakken van mijn fietsband tot het maken van meubelstukken. lk zeg altijd maar; alles is mogelijk, alleen wonderen duren wat langer.

 

Momenteel woon ik in van Hoogendorpstraat in een huisje dat in 1919 gebouwd is en dat ik in 1981 kocht toen het nog in de oude staat verkeerde. Daarna heb ik het verbouwd tot een redelijk luxe woning.

 

Toen ik me begon te vervelen, omdat ik geen opleidingen meer volgde en niets meer te verbouwen had, ben ik gevraagd om bij de WSOV te komen helpen om het verenigingsgebouw de DUKDALF te helpen verbouwen en in te richten. Na verloop van tijd was men binnen deze vereniging op zoek naar
een commissaris materiaal binnen het hoofdbestuur. lk heb mij hiervoor opgegeven en werd gekozen om zitting te nemen in dit bestuur. ln een later stadium werd de onderhoudsgroep van de beheerscommissie WSOV opgericht en ben ik benoemd tot technisch medewerker installaties.

 

Toen in 1996 mij gevraagd werd wat ik er van zou vinden om te gaan helpen met de restauratie van de Y8122 heb ik daar positief op geantwoord. Het is alweer zo'n vier jaar geleden dat ik op de toen al grotendeels gedemonteerde Y stapte om met samen met wat oud collega's een inspectierapport op te
stellen ten behoeve van het herstel van de scheepshuid.

 

Nadat ik wat tijd over had ben ik in gebouw 41 bij de stichting komen helpen om daar de diverse werkzaamheden uit te voeren samen met de andere vrijwilligers. Daar heb ik het reusachtig naar m'n zin binnen een gezellige groep enthousiaste medewerkers welke ieder voor zich zijn steentje bijdraagt met als uiteindelijk doel een varende Y8122. Ik hoop dan ook dat we dit binnen afzienbare tijd mogen mee maken.


Hier wil ik het dan maar bij laten en wens alle vrijwilligers een behouden vaart toe.

Met vriendelijk groet, Ronald.

 


 

HET STUWBLOK

De draaiende schroef veroorzaakt een axiale kracht, stuwdruk genaamd, die dient om het schip te bewegen. Deze kracht wordt opgenomen in het stuwblok. De as is uit een blok staal gesmeed en is voorzien van vier kragen die één geheel vormen met de as. Tussen deze kragen hangen drie hoefijzervormige segmenten (hoeven). De hoeven zitten weer vast aan de fundatie.

 

Omdat er geen origineel stuwblok te vinden is wordt er besloten om er zelf een te maken. Origineel was het stuwblok een gietijzeren kast, omdat dit een eenmalig produkt is, is construeren uit staalplaat de eenvoudigste methode. Wel moet de kast de vorm en het uiterlijk hebben van een gietijzeren; ron-
dingen en ribben dus.

 

Het eerst wat ons te doen stond, was het vergaren van documentatie. Een vergelijkbaar stuwblok is gevonden in het boek: "Zuigerstoomwerktuigen deel ll" van W. Moréé. Vervolgens moet alles op tekening komen. Om de afmeting van het stuwblok te bepalen, zijn we op de Y8122 gaan kijken; de gaten in de fundatie bleken nog gedeeltelijk aanwezig te zijn. De as -en flensdiameter zijn overgenomen van de stoommachine in de werkplaats. De steek van de oren komen van (waarschijnlijk
origineel) het kapotte hoefgedeelte wat wij in bezit hebben.

 

De onderdelen die nodig zijn voor het vervaardigen van de bak zijn:

fundatieplaat 22 mm
zijplaten 8 mm
voor -en achterzijde 15 mm
halve lagersteunen ø 180 mm
hoefoplegranden 15 mm
oren ø 60 mm
ribben 10 mm

 

Nu hoeft de bak alleen nog maar even in elkaar gelast te worden, denkt men.

 

Omdat er tijdens het lassen veel ongewenste spanningen ontstaan, wordt de bak in gedeeltes gelast. Als eerste worden de 8 mm zijplaten voorzien van een dikke strip aan de achterzijde voordat de ribben en hoefoplegranden er aan gelast kunnen worden, alleen om kromtrekken te voorkomen. Na het
verwijderen van de strip, moesten de zijkanten toch een beetje recht geperst worden.

 

Om de voor -en achterzijde recht te houden werden de twee platen tegen elkaar aan gelast, vervolgens werden de halve lagersteunen, oren en de ribben eraan gelast. Om de spanningen op te heffen, is de hele zaak in de oven gegaan om uit te gloeien bij 600 °C. Nadat het geheel afgekoeld is, worden de twee platen losgemaakt, nu kunnen de zijkanten er worden tussen gezet, samen met de fundatieplaat wordt het nu helemaal afgelast. Na het lassen wordt de bak nog een keer uitgegloeid, voordat de bak verder wordt bewerkt op de kotterbank.
Wordt vervolgd,

Pieter

 


 

TONY EN HET WEEKEND VAN 8 EN 9 APRIL

Zo luitjesl Kermis in Den Helder is natuurlijk anders dan andere keren. Na een lange winterstop konden we weer eens lekker uit ons dak gaan. Voor onze werkgroep betekende dit weer flink aanpoten.

 

Nu we hebben een kampioen in ons midden die het dubbel en dwars waard is. Gerhard heeft het weer eens geflikt, meer dan tien donateurs binnen gepraat. Nou wat mij betreft kan die man geen feestje meer missen.

 

We hebben een hele goede week gehad, mede dankzij de inzet van onze leden. Allemaal zijn we wel een keer geweest, ook dankzij ons thuisfront die ons toch maar weer laat gaan. De kraam liep ook weer als van ouds, mede door de inzet van Denise en Patricia, die zelfs als ze je van diefstal verdenken, twee keer je zakken laten legen.

 

De rondvaarten liepen dit keer niet zo sterk als we zouden willen (lampel....) maarja, we kunnen niet alles hebben. Dombootje heeft beide dagen goed zijn best gedaan bij het trekken. Eindelijk vlogen de roet stukken de pijp uit, dat vond hij best wel fijn!!! De ex Wielingen had het natuurlijk niet moeilijk,
maar voor ons en het publiek was het een mooi gezicht.

 

Trouwens wisten jullie dat Rob gek is op de SUPERBOWL, maar als jullie ook willen, dit niet kan.

 

DlT IS ALLEEN VOOR HAGENEZEN!!!ll!

 

Al met al hebben we dus weer mede dankzij de inzet van iedereen genoeg binnen gehaald,

Groetjes van een Stoker

 


 

romp-y8122-naar-teerenstra-om-gestraald-te-worden-2000-1

 

Romp wordt gelift en op een zware oplegger getransporteerd naar het gereedstaande ponton om vervolgens bij Teerenstra aan de binnenzijde te worden gestraald.

 


Hoe Jantje en helaas vele anderen, zich een schip voorstellen.

 

cartoon-schip-scheepsonderdelen-2000-1

 


 

N.V. Kromhout Motoren Fabriek
Dleselmotor tgpe 4-L2 Ng 7219 Bouwjaar 1924/Q5
Vervaardigd onder licentie van L Gardner 8: song Ltd. Patricrofi Manchester

 

stuwblok-dieselmotor-kromhout-motoren-fabriek-2000-1

Het nieuwe stuwblok, geen gietijzer maar een gelaste constructie.

 

 


 

 

DE "JAFFA" FABRIEK

De Tilburgse smidszoon Louis Smulders richtte de machinefabriek "Jaffa"op in 1890. De naam Jaffa kwam van een villa in Utrecht. De locatie van de fabriek was aan de Oude Rijn gelegen. Dergelijke fabrieken waren altijd aan vaarwater te vinden, dit om de gebouwde stoommachines via het water te kunnen transporteren.

 

De fabriek maakte stoommachines, turbines, pompen alsmede bruggen, sluizen, stuwen en transportinrichtingen. Een van de hoogtepunten uit haar geschiedenis was de inrichting van het
ir. Woudagemaal te Lemmer; in 1920 het grootste stoomgemaal ter wereld.

 

Machinefabrieken zijn historisch gezien ontstaan uit ijzergieterijen.

 

IJzergieten

Het ijzergieten begint met het maken van een houten mal die vervaardigd werd door de "mallenmaker". Deze mallenmaker had naast het gebruikelijke gereedschap zoals zaag, schaaf,
beitels, etc, ook nog een speciale duimstok, dan pas zag je namelijk het verschil. De mallenmakerduimstok was namelijk 1 cm langer. Als je een staaf giet die 101 cm lang is, wordt de
staaf na akoeling namelijk precies 100 cm.

 

Met de houten mal wordt nu in het zand een vorm gemaakt, in de holle ruimte wordt nu het gietijzer ingegoten dat een temperatuur heeft van 1200 °C.

 

ln de machinefabriek wordt nu het gegoten produkt zoals zuigers, pompen, fundaties en cilinders nabewerkt omdat gietwerk vrij ruw is. Dit nabewerken gebeurde in de machinehal. Daar stonden draaibanken, schaafbanken, kotterbanken en boormachines.

 

De aandrijving van al deze machines gebeurde nog niet met elektromotoren maar met stoom.

 

De grote stoommachine stond meestal in een aparte ruimte naast de machinehal, deze dreef met grote platte lederen riemen de aandrijfassen aan die 3 tot 4 meter hoog door de hal liepen. Alle Machines stonden onder deze lange assen. Om een machine te laten draaien werd de lederen riem met
een vork van een vrij draaiende riemschijf naar een drijvende schijf geschoven, zodat b.v. de draaibank kon gaan draaien.

 

Een machinehal was vrij vaak zeer vol, doordat de machines dicht tegen elkaar aan stonden en elke machine een eigen lederen riem had.

 

Met de veiligheid in die tijd nam men het niet zo nauw. Alle riemoverbrengingen waren open. Door de vele ongelukken is men later alles gaan afschermen.

Pieter

 

 


ZATERDAG 21 JANUARI

Denise en ik (Margo) gaan naar gebouw 41 om aan de website te werken. D.w.z. Denise werkt en ik kijk toe.

 

Als we een half uurtje bezig zijn lopen 7 zwart/grijze mannen binnen. Dit waren er oorspronkelijk 9. Zij komen van de Y8122 die gestraald is bij Teerenstra. Deze mannen hebben straalgrit geschept. Er zijn mannen bij die de romp nog nooit gezien hebben. Ze hebben nu het gevoel dat ze nu echt aan de opbouwende fase van de romp begonnen zijn. Hans heeft dat gevoel niet, bij hem heet dat gewoon puinruimen. Ronald vind zichzelf stapelgek om in z'n vrije tijd een kuub "zand" te scheppen.

 

U begrijpt dat de mannen in een uitstekend humeur zijn, de penningmeester ook en laat ze een biertje drinken van de club.

 


 

EVENEMENTENLIJST Y8122 (onder voorbehoud)

 

8 april Knaken varen in het bassin tijdens kermis evt. met opbouw kraam
27 mei Dag van de muziek, stand en rondvaarten
3 juni Nationale visserij dag te Den Helder
4 juni Sponsorvaart met sympathisanten en genodigden
10 juni Sponsorvaart met sympathisanten en genodigden
18 juni Sponsorvaart met sympathisanten en genodigden
24/25 juni Historisch weekend met rondvaarten en stand
1e of 2e weekend van juli  Naar Terschelling met groep. Vrijdag weg en zondag terug
13 juli Vlootdagen Veteranen dag. Stand en rondvaarten
14-16 juli Vlootdagen Stand en rondvaanen
29 juli Rommelmarkt met de Holland, Ransdorp 28 en Lichtschip
19-20 aug Koedijk Gondelvaart Mogelijk blijft de Dombo ter plaatse liggen.
24-28 aug Sail 2000, mogelijk vertrek uit Koedijk op 21-23 aug.


Heeft u onze website al bezocht? www.y8122.tmfweb.nl

 


 

stuurhut-y8122-klinken-met-pieter-en-willem-2000-1stuurhut Y8122 klinken met Pieter Van der Kuijl en Willem van Spijker. Tijdens het "weekend van het levend museum" werd de stuurhut op originele wijze met klinknagels in elkaar gezet. Foto © Michiel van Zwieten

 


More for Less sponsort Y8122. 

 

y8122-computer-gesponsort-more-for-less-2000-1DEN HELDER - More for Less computersupplies uit Anna Paulowna heeft een computer geschonken aan Stichting Y8122.

 

 


DEN HELDER. - De Stichting Nautische Monumenten Den Helder heeft kort na elkaar donaties in ontvangst mogen nemen van het Prins Bemhard Cultuurfonds en van directeur Robbert Luijendijk van het Helders Schildersbedrijf HSB.
In totaal gaat het om een bedrag van 22.500 gulden.
De eerste donatie, groot 20.000 gulden, is door het Prins Bemhard Cultuurfonds toegekend voor de
restauratie van de Helderse stoomsleepboot Y8122.
De tweede, groot 2500 gulden, is een gulle gift van de heer Robbert Luijendijk van HSB. Deze had
dit bedrag zelf gekregen als blijk van waardering bij zijn benoeming door CFD Facilitaire Dienstverlening tot ondernemer van het jaar. De prijswinnaar besloot het geldbedrag voor een goed doel af te staan en zijn keuze hiervoor viel op de restauratie van de Y 8122.


Hijswerk Y8122

Beide geldbedragen zijn volgens Rob Witte, penningmeester van de Stichting Y8122, een welkome bijdrage voor de restauratie van deze unieke stoomsleper die op dit moment in volle gang is.

 

Zo is in januari de binnenkant van de romp pro Deo gestraald door de firma Teerenstra. Het benodigde hijswerk om de romp op en van de transportponton te krijgen, is daarbij belangeloos uitgevoerd door Kraanbedrijf Hoogwout. Hiervoor is tot twee keer toe een grote telescoopkraan ingezet.
De verdere restauratie van de romp zal dit jaar op de Nieuwe Rijkswerf worden uitgevoerd. Op de Oude Rijkswerf Willemsoord worden door de vrijwilligers van de Stichting Y8122, onder leiding van Rob Witte, alle andere onderdelen van de sleper onderhanden genomen. De stoomketel en de stoommachine staan reeds als nieuw te wachten om terug aan boord te worden geplaatst. Ook de schoorsteen met kantelmechanisme, de stuurlier en de ankerspil zijn weer geheel in hun oude glorie hersteld.

 

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de constructie van het stuurhuis. Verwacht wordt dat de restauratie nog twee jaar in beslag zal nemen. Additionele giften zijn en blijven dan ook van harte welkom.

 

Voor nadere informatie:
Stichting Nautische Monumenten Den Helder
(voorzitter N. Osseweijer), tel. 0515 577297.

 


VAN DE REDACTIE

Het is vandaag zaterdag 8 april als ik met Denise bij de werkgroep zit om het krantje af te maken. Het is mooi weer, er is kermis en Nautische markt. Het spreekt dus voor zich dat gebouw 41 voor het publiek opengesteld is. De motoren staan buiten te draaien, Fokke en Marienus staan erbij te glimmen.
Iedereen komt oplopen en nu staat Betty voor ons neus en begint te "ouwenelen". Het schrijven van dit stukje loopt enige vertraging op omdat we ook de mensen aan de bar nog bedienen moet en het toiletschoteltje in de gaten moet houden.

 

Betty maakt ons erop attent dat onze Rob, de voorzitter (oh, stom, andere werkers en ik ook) het ondanks zijn drukte toch voor elkaar kan krijgen zijn stem over de hele wereld te laten horen. Hoe vraag je je dan af! Nou de cd van het Stookerskoor met ook zijn stem hierop vindt gretige aftrek in de hele wereld, van Australië tot aan Florida.

 

Ik stop nu toch even met het krantje, zodat de mooie presentatie die Herman gemaakt heeft op deze computer weer kan draaien voor de bezoekers.

Margo

 

Foto's

Hier wat foto's uit ons album.

 

 

 

 


© Stichting Y8122 1992 - heden. All Rights Reserved.