Laatste films

Het nieuwe Shilling roer voor de Y8122.


 

 

 

 

Sleutelen in januari 2013

Sleutelen bij Stichting Y8122 in januari 2013.

 

De afgelopen weken is aan boord van de Dombo flink gewerkt om de fundatie van het schip zodanig voor te bereiden dat de lens- en compressorpomp konden worden geplaatst. Eerst is in de werkplaats de vaste fundatie gemaakt om deze pompen op te kunnen plaatsen. Dat was heel wat pas en meetwerk, te meer omdat voor het aansluiten van de lenspomp een exact punt in de machinekamer als basis moest dienen.


Al in een eerder stadium was achter het vliegwiel van de Bolnes een pulley vervaardigd om de beide pompen middels een aandrijfriem te kunnen laten draaien. Afgelopen week zijn de pompen op hun nieuwe plek in de machinekamer gezet. De zware onderdelen werden hiervoor met de heftuck afzonderlijk aan boord gehezen en op hun plaats gezet. Na hier en daar enkele kleine storende deeltjes ijzer te hebben verwijderd waren de ontwerpers en maker van het geheel spinnend tevreden. Goed voorbereid werk loont.


Nu alle aansluitingen nog en het "pas zetten" zodat de aandrijving van de pompen middels de hoofdmotor vlekkeloos kan functioneren.

 

Afgelopen week werden ook de nieuwe antennes voor de marofoons op de mast van de Dombo geplaatst en de bedrading voorbereid om te kunnen worden aangesloten in het stuurhuis. Een onderdeel van een complex geheel omdat alle elektriciteit voor de bediening van het schip en andere hulpmiddelen in het stuurhuis is vervangen of opnieuwe aangesloten en bevestigd.

 

De stichting Y8122 mag zich gelukkig prijzen met het feit dat zich bij het bestuur een paar goedwillende private personen hebben gemeld die bereid waren om zowel een deel van de kosten voor twee nieuwe marifoons als de kosten voor aanschaf van een stukje electronische navigatieapparatuur op zich te nemen. Daar zijn wij als bestuur en vrijwilligers heel dankbaar voor.

 

Naast hetgeen hiervoor is beschreven zijn in de werkplaatsen nog vele andere werkzaamheden uitgevoerd of nog gaande, zoals het schuur-, herstel- en schilderwerk van al het gelakte hout van de Dombo. En natuurlijk ondersteuning aan derden, die aangesloten bij de Stichting Nautische Monumenten hun onderhoud aan schepen in de museumhaven uitvoeren.

 

 

12-01-01-001 Pompen Dombo Y8017 verplaatsen met heftruck 12-01-01-002 Zware delen voor de Dombo Y8017 met heftruck aan boord
12-01-01-003 Plaatsen onderdelen pompen aan boord Dombo Y8017 12-01-01-004 In elkaar zetten onderdelen pompen aan boord Dombo Y8017
12-01-01-005 Alleen compressor voor de Dobo Y8017 moet er nog bij 12-01-01-006 De nieuwe antennes gemonteerd op de mast van de Dombo Y8017
12-01-01-007 De elektrische aansluitingen stuurhuis Dombo Y8017

 

 

 

Foto's

Hier wat foto's uit ons album.

 

 

 

 


© Stichting Y8122 1992 - heden. All Rights Reserved.