Laatste films

Het nieuwe Shilling roer voor de Y8122.


 

 

 

 

Cadeautjes voor SNM

 

 

Tijdens de vandaag van de Stichting Nautische Monumenten en de Stichting Museumhaven Willemsoord in 't Schipperscafé georganiseerde vrijwilligersbijeenkomst zijn door zowel de Helderse serviceclub Odd Fellows als Rederij Tranship cadeautjes uitgedeeld. Dit waren respectievelijk een spanframe en een AED-apparaat.

Op deze drukbezochte bijeenkomst is uiteraard ook even stilgestaan bij alle positieve zaken die dit jaar op Museumhaven Willemsoord de revue zijn gepasseerd. Een verrassing was de uitreiking door een Odd Fellows delegatie (foto 1) van een groot spanframe met informatie over de motorsleepboot Dombo Y8017 die deel uitmaakt van de museale schepencollectie van Museumhaven Willemsoord. Een prachtig promotiemiddel om de historie van de motorsleper onder de aandacht te brengen van het publiek.

 

Rederij Tranship reikte op haar beurt, in de persoon van Dennis Vonberg (2de van rechts), een Automatische Externe Defribilator (AED) uit (foto 2). Met dit appraat, dat in Gebouw 73 een prominente plaats zal krijgen, is een lang gekoesterde wens van de vrijwilligers in vervulling gegaan. Vooral om een aantal van hen, te weten v.l.n.r. Frans Holtz, Arie Schoonbergen en Gerrit Warnars, net op kosten van DHTC een BHV-opfriscursus hebben gevolgd. Hierbij wordt ook geleerd om met een AED om te gaan. Aan dit drietal is hiervoor tijdens de bijeenkomst het bijbehorend certificaat uitgereikt en verder hebben zij ook het door Tranship geschonken AED-apparaat in ontvangst mogen nemen.

 

Foto 1

spanframe voor de Dombo Y8017

 

 

Foto 2

Uitreiking AED apparaat

 

 

 

Foto's

Hier wat foto's uit ons album.

 

 

 

 


© Stichting Y8122 1992 - heden. All Rights Reserved.