Laatste films

Het nieuwe Shilling roer voor de Y8122.


 

 

 

 

Stichting Y8122 in 2012

Stichting Y8122 in 2012!

Wetenswaardigs van Stichting Y8122 in 2012.

Hierna vind u een kort overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen van Stichting Y8122 in het jaar 2012 in chronologische volgorde:

 

 

27-01-2012

Het stichtingsjaar voor onze stichting werd geopend met een nieuwjaarsreceptie in het schipperscafé.

 

18-02-2012

Een afvaardiging van het bestuur is naar Almere geweest om aan boord van het stoompassagiersschip Succes een vergadering van de Vereniging Stoomvaart bij te wonen. Voor onze stichting werd naar voren gebracht hoe we voor beide schepen een certificering konden verkrijgen. Een en ander hield verband met de problematiek waar wij tegenaan waren gelopen, bij de afdeling binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Ook waren meerdere leden tegen die problematiek opgelopen en een afdoende oplossing wist men ook niet. Wel werd de naam van een verzekeringsmaatschappij voor de binnenvaart genoemd die mogelijk een oplossing zou kunnen weten.Er was nog steeds geen duidelijkheid over de vergoeding die ons was toegezegd voor de deelname van Sail Amsterdam in 2010.

 

10-03-2012

In het schipperscafé is een afvaardiging van ons bestuur, de Stichting RD 28 en de Stichting Nautische Monumenten (SNM) voor de eerste bij elkaar gekomen om een werkplaatsreglement voor zowel de hout- als metaal werkplaats samen te stellen. Dit besluit is door de SNM genomen om ook andere restaurateurs toegang tot de werkplaatsen te verlenen. Bert van Baar is aangetrokken om een leerschool voor scheepsbouw op te zetten. Na een moeilijke start werd dit onderwerp uiteindelijk op 07-11-2012 afgerond.

  

14-04-2012

Werd in het schipperscafé de eerste jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd.

 

01-06-2012 t/m 05-06-2012

Werd met de Y8122 deelgenomen aan het tweejaarlijks evenement Dordt in Stoom. Tijdens de heenvaart was het schitterend weer. Op de tweede dag was het beduidend minder. Na het afmeren, voor de overnachting, in Hendrik Ido Ambacht hebben we met zijn allen de avond doorgebracht onder een groot afdekzeil. Op deze wijze hebben we ons aardig tegen de plensbuien kunnen beschermen. De eerste dag van het evenement was het geweldig mooi weer maar de tweede dag en de gehele thuisreis hebben we in de gietende regen gemaakt. Voor ons aanleiding om nu wat vaart te gaan zetten om een afdekzeil in het stuurhuis te krijgen. Met de zeilmaker René Reigel werd contact opgenomen. Inmiddels is het eerste deel van het afdekzeil gemaakt en moet nu passend op de Y8122 gemaakt worden. Daarna kan het afgewerkt worden.

 

15-06-2012

De Dombo heeft sinds jaren niet deelgenomen aan het Oerol festival op Terschelling.

 

23-06-2012 en 24-06-2012

Werd door een kleine afvaardiging van onze stichting deelgenomen aan het Historisch weekend.

 

14-07-2012 en 15-07-2012 

Tijdens de Clipper Round the world evenementen hebben we er weer gestaan met onze bootstand.

 

24-08-2012 t/m 27-08-2012

Werd met de Dombo deelgenomen aan de visserijdagen in Harderwijk. Zowel de heen- als terugvaart werd via Amsterdam gemaakt. De ons bekende Louis Klotz had voor een overnachtingsplaats gezorgd. Dit was juist buiten de Oranjesluizen waar we kosteloos konden afmeren naast het schip van de familie Van As. Daar werden we in de middag door een comité van familie en buren gastvrij onthaald. Dit had een bijzonder gezellige avond tot gevolg die tot in de kleine uurtjes duurde. Op de terugreis was het niet veel anders zij het dat het ontvangstcomité iets was uitgedund.In Harderwijk waren de weergoden ons niet geweldig gestemd. Dit was ook duidelijk te merken aan de opkomst van het aantal bezoekers. Ook waren er veel minder deelnemende botters, visrokers en standhouders. Duidelijk was te merken dat de recessie ook hier had toegeslagen. Ondanks alles waren het wederom gezellige dagen in Harderwijk.

 

01-10-12

N.a.v. de berichtgeving van de Vereniging Stoomvaart heeft een afvaardiging van ons bestuur contact opgenomen met een Assurantiekantoor in Den Helder en twee verzekeringsmaatschappijen. Bekeken wordt of onze schepen wel op de juiste wijze verzekerd zijn en de certificering van zowel de Dombo als Y8122. Vanaf 31-12-2018 moeten beide schepen een communautair certificaat van goedkeuring hebben. Het grote struikelblok is nog steeds de waterverplaatsing. Maar .... Er glooit licht aan de horizon. We kunnen op dit moment zonder meer zeggen wordt vervolgd.

  

09-11-2012

In het schipperscafé werd door vele vrijwilligers die op een of andere wijze actief zijn binnen werkgroepen of stichtingen op nautisch gebied van een jaarlijkse borrel genoten, Deze werd aangeboden door SNM. Bijzonder op deze dag was dat onze voorzitter een fraai bord ontving waarop zowel enkele foto's als ook de geschiedenis van de Dombo werd weergegeven.

  

17-11-2012

Wordt in het schipperscafé de tweede jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd. Ter afsluiting wordt door onze stichting, aan alle vrijwilligers, en echtgenotes/partners een etentje aangeboden.

 

Overige activiteiten:

Naast de genoemde activiteiten hebben wij in de zomermaanden, tijdens de periode van de Juttertjesmarkten, voor de VVV diverse rondvaarten met de Dombo verzorgt.
Ook werd een tocht in samenwerking met de RD 28 georganiseerd.


De Y8122 is naast Dordt in Stoom maar één keer onder stoom gebracht.
Voor de Uitvaartverzorger Aqua Omega uit Haarlem en in eigen beheer, werden ook asverstrooiingen verzorgd.
Voor de Jonge Prins waren een tweetal offertes aangevraagd voor noodzakelijke reparaties. Uiteindelijk werd er geen offerte vergund.
De Y8122 heeft een ketelkeuring door Lloyds/Register ondergaan. De ketel is in orde bevonden en er kan nu weer twee jaar gestookt worden.
De mast van de Y8122 is gedemonteerd. De reden hiervan is dat de mastvoet verrot is. Bert van Baal heeft aangegeven dat hij ons behulpzaam wil zijn bij reparatie. Mocht dit niet lukken, heeft hij voor ons waarschijnlijk nog een goede mast in de aanbieding.


De Dombo is inmiddels voorzien van een nieuw dashboard en een kast voor inbouw marifoons. De verbouwing van het stuurhuis bevindt zich op dit moment in een afrondingsfase. De mast is gedemonteerd en wordt momenteel aangepast voor plaatsing van twee marifoonantennes. In de machinekamer is een dynamo, die door de hoofdmotor aangedreven wordt, geplaatst. De laatste hand wordt gelegd aan de lenspomp, zodat deze ook in de machinekamer gemonteerd kan worden. Overigens moeten eerst nog leidingen en hydrauliektank verplaatst worden.


De certificaten die behaald moeten worden voor het besturen van de vorkheftruck laten nog steeds op zich wachten. Voor de donateurs zijn zgn. donateurskaarten gemaakt, die met een begeleidend schrijven naar hen zijn verzonden. Met deze kaart hebben de donateurs recht op een gratis rondvaart met de Dombo.
Helaas wordt dit jaar Sint niet met de Y8122 naar Den Helder gevaren. Er zou geen plaats zijn i.v.m. baggerwerkzaamheden in de haven.
Tineke Kosmis gaat het PR voor onze stichting ter hand nemen. Onze site heeft ze inmiddels voor een groot deel aangepast en up to date gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's

Hier wat foto's uit ons album.

 

 

 

 


© Stichting Y8122 1992 - heden. All Rights Reserved.