Laatste films

Het nieuwe Shilling roer voor de Y8122.


 

 

 

 

Sponsors

Sponsoring van en schenkingen aan

stichting Y8122.

Onze vrijwilligers doen hun uiterste best om met alle middelen de schepen in de vaart te houden, maar we kunnen het niet zonder uw steun.

 

Met de aanschaf van onderdelen en het noodzakelijke onderhoud is veel geld gemoeid.

Waarmee kunt u ons helpen en wat staat daar tegenover......

U begrijpt natuurlijk...

dat met de aanschaf van onderdelen en het laten uitvoeren van nog zeer noodzakelijke restauratiewerkzaamheden veel geld gemoeid is. Dat geldt ook voor het in de vaart houden van het in oude glorie herstelde schip.


Sponsoring

is dus van groot belang om de Y8122 in de oorspronkelijke staat in de vaart te brengen en te houden. Daarbij kunt u denken aan een geldelijke bijdrage, maar ook diverse bijdragen in natura zijn welkom zoals u in onze onderstaande sponsorlijst kunt zien.

Wellicht

dat de presentatie van dit unieke nautische project ook u er toe beweegt om in de kosten bij te dragen.

Wij......

van Stichting Y8122, kunnen u daarvoor de volgende tegenprestaties bieden:

  • vermelding op de steeds geactualiseerde sponsorpagina van deze website.
  • advertentie in onze periodiek uitkomende nieuwsbrief.
  • periodieke informatie over de voortgang van de restauratie.
  • Vaartocht met de sleepboot Dombo (Y8017).

 

y8122 in museumhaven omstreeks 26 mrt 2008Y8122 in museumhaven omstreeks 26 mrt 2008


Wij vertrouwen erop - en bij voorbaat onze dank daarvoor! - dat ook u de sponsorlijst voor de Y8122 wilt verlengen...

Indien u belangstelling heeft voor dit project en deze restauratie wilt ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Y8122.

... omdat bewaren toekomst heeft!

 

Sponsorlijst

 

Pas Publicaties van Paul Schaap    Publicaties en foto's.

 

Namens de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Y8122 (aangesloten bij de Stichting Nautische Monumenten) willen we alle gulle gevers heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Foto's

Hier wat foto's uit ons album.

 

 

 

 


© Stichting Y8122 1992 - heden. All Rights Reserved.